Tuesday, November 20, 2007

SARADO NA ANG MGA KARINDERYANG FILIPNA ANG PUTAHE!


Ang aking Lahok sa FILIPINA WRITING PROJECT

Para kang isang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain, isang popular na litanya sa isang Pelikulang Pilipino.

Ang tingin ng mga kanluranin sa mga Filipina ay natali lamang sa dalawa ang isa ay bayaran para maging asawa at ang isa naman ay bayaran para maging tagapagsilbi,sa totoo lang yan ang realidad at isang mis-konsepto sa ating mga Filipina, sa kabilang banda ang tunay na kahulugan ng isang Filipina ay ang pagiging mapagkalinga sa pamilya tulad na lamang ng aking ina si aling Delia siya na siguro ang isa sa pinakamalapit na huwarang Filipina na aking mailalarawan handang ialay ang kanyang buong panahon para sa kanyang mga anak ganyan ang tunay na Filipina, Isa pa si Gabriela Silang isa sa mga matatapang na Filipina ng ating kasaysayan hindi inalintana ang panganib at ang limitasyon ng kanyang pagkababae siya`y humawak ng sandata upang ipagtanggol ang ating laya laban sa mga mapagsamantala.

Sino nga ba ang tunay na Filipina? Sila lang naman ang mga babaeng nagluwal sa mga prominenteng tao ng ating panahon marahil kung walang Filipinang ina ay wala rin ang kasaysayan ng pilipinas.Ang mga Filipina sa loob ng pabrika hindi ba`t sila ang lumilikha ng yaman ng ating bansa,mga Filipinang magsasaka ang nagtatanim o nagpapakain sa ating lahat,ang mga Filipinang Guro ang nagbibigay ng ating edukasyon, mga Filipinang Manggagamot kung wala sila siguro lumala na ang sakit ng ilan, napakaraming ambag ng isang Filpina sa mundo take note di lamang isang alipin o laruan ang Filipina Hindi lamang sa isang click ng inyong mga mouse ay mahahnap nyo na ang mga FILIPINA na mail order Brides dahil ang tunay na silbi ng FILIPINA ay ipagpatuloy ang pagkalinga o pagaaruga sa Buong mundo ang kanilang mga kamay ang nagpapanday ng isang magandang kasaysayan.

Ang tunay na FILIPINA ay hindi makikitang hubad sa isang website Dahil nakukublihan nito ang tunay at esnsyal na papel ng isang FILIPINA, I-try mong maghanap ng pinakamagaling na babae sa larangan ng pagaaruga sa kanilang mga supling walang ibang lalabas kung hindi ang mga FILIPINA!

Heto na ang aking ambag sa mga
Filipinang makatarungan at tapat, Bukas ang mga isip at hindi nagpapadaig sa liberal na mundo

2 comments:

janettetoral.com said...

Hello. Kindly edit your blog post and add a link to the Filipina writing project at
http://w3o.blogspot.com/2007/07/filipina-seo-keyword-campaign.html

Once done, will include your entry in our weekly summary this Saturday. Thank you.

janettetoral.com said...

Thank you for editing. Will include your entry this Saturday.