Tuesday, February 5, 2008

KAIBUTURAN


Singhap ng Singahap ang panahon ng panghinagap
Wari mo`y batang naubusan ng lolipop
Pilit ikinukubli ang hapdi at Hirap
Sugat na naimpeksyon sa dumi ng yong pangarap

Pangarap mo`y kaluwalhatian ng iyong kaanak
Ang lahi mo`y animoy panginoon ng lahat
Ang bulsa mo`y puno ng lupa`t dagat
Nilamon mo ang para sa mahihirap

Isang Araw naghanda ka
Isang piging na hain mo ay mina
Mga minang sa dugo namin kinuha
Mga Laman ng aking ama`t ina

Sa Piging iyong Binulas
Wala na raw kalbaryong madaranas
Malinis na ang iyong kamay
Sa Dugo ng iyong mga pinatay

Tila binuhusan ng malamig na tubig
Ang damdaming kumukulo sa galit
Isang Araw na kabulaanan
kalawang na sa bakal ay uukok
at sa amin ay papatay

Isang babaeng ,matalas ang dila
Isang inang walang awa
Isang asawang Nangangalunya
Puspusin ka ng awa at gawa
ng mga,,,,batang inagawan mo ng diwa

Isang ataol ang alay ko sa yo
Isang libingang inihanda sa kamatayan mo
Ang araw ng iyong burol ay pista
Pista sa aming mga nawalan ng pag-asa

Tanghalin ang mga maralita
Ipagbunyi ang araw ng dalita
Ipunin ang lakas ng mga mamamayan
At hintayin ang araw ng singilan

Said na ang tubig sa batis ng karukhaan
Ubos na ang kanin sa kaldero ng kahinahunan
Ang tanging natitira na lamang
Ay ang tabak ng Kalayaan

Humawak ka ng anumang bagay
Na sa tingin mo`y makapaglilinlang
Upang sa kaniyang Puso ay itarak
At dugo nya`y idilig sa tinuyot nyang lupa
At pagsilabin,,ang mga puso at diwa

Mga Magsasaka
Mga Mangagagawa
Mga kabataan
Mga Babaeng nawalan ng dangal
Ihatid natin sa huling hantungan ang tanikala ng kaapihan

Ilibing ang mga kamay na sa ating pagkatao`y dumusta
Binusabos ang iilan at pinatay ang karamihan
Sandata ko`y ang talas ng aking isip at hinagap
At puso kong sa iyo lamang aking bayan.......

No comments: